Mountain ViewDRUŠTVO LARINGEKTOMIRANIH SLOVENIJE - Tudi brez grla je vredno živeti

Arhiv

Arhiv

2886 slik v 90 pod-albumih

Izobraževanje

Izobraževanje

43 slik v 2 pod-albumih

Učenje nadomestnega govora

Učenje nadomestnega govora

91 slik v 3 pod-albumih

Program učenja nadomestnega govora je temeljni program društva in se izvaja praktično od njegove  ustanovitve,  torej že več kot dobrih dvajset let. Program je namenjen učenju različnih tehnik nadomestnega govora, ki ga morajo osvojiti laringektomirani po zaključeni zdravstveni terapiji s ciljem, da ohranijo in na novo vzpostavijo medsebojno komunikacijo.

Program ohranjevanja zdravja

Program ohranjevanja zdravja (!)

969 slik v 28 pod-albumih

Laringektomirani predstavljajo torej segment prebivalstva, ki ga je potrebno informirati o zdravem načinu življenja in jih motivirati za spremembo življenjskega sloga. V teku programa člane društva obveščamo o pomenu telesne aktivnosti za zdrav življenjski slog in jih poskušamo vzpodbujati k redni telesni dejavnosti.

Program psihosocialne rehabilitacije

Program psihosocialne rehabilitacije

253 slik v 3 pod-albumih

Za učinkovito in celovito psihosocialno rehabilitacijo je pomemben  splet permanentnih  aktivnosti na vseh družbenih področjih (socialnem, športno rekreativnem, kulturnem, itd.) zato je pomoč društva, ter njegovih že dobro rehabilitiranih članov, ob sodelovanju ustreznih strokovnjakov,  še kako pomembna.

Srečanja

Srečanja

128 slik v 4 pod-albumih

Dosedanje izkušnje kažejo, da je bila včasih udeležba na izletu ali srečanju odločilna za nadaljnji ugoden potek resocializacije laringektomiranega. S tem programom poskušamo, s pomočjo neposrednega stika predstavnikov društva s prizadetim. 

Sodelovanje z ostalimi organizacijami

Sodelovanje z ostalimi organizacijami

60 slik v 4 pod-albumih

Društvo laringektomiranih Slovenije tradicionalno sodeluje tudi z nekatermi nevaldnimi in vladnimi  organizacijami kot naprimer z društvom ILCO ljubljana in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije.

Kulturne dejavnosti društva

Kulturne dejavnosti društva

3 slik
116 slik v 2 pod-albumih

Avtor : Vili Ščančar
Gibalne vaje za laringektomirane

Gibalne vaje za laringektomirane

70 slik v 40 pod-albumih

Moč predstavlja osnovno motorično sposobnost, brez katere ni gibanja. Moč je potrebna za temeljno človekovo držo v stoječem ali kateremkoli drugem položaju. Potrebna je za osnovno gibalno dejavnost – hojo in nenazadnje za premagovanje različnih naporov, lahko tudi čisto vsakdanjih.

Mobilne aplikacije

Mobilne aplikacije

13 slik v 2 pod-albumih

Mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje

1 slika
254 slik v 9 pod-albumih

Poleg sodelovanja z številnimi slovenskimi organizacijami,  je društvo aktivno tudi na področju mednarodnega sodelovanja.   Društvo laringektomiranih Slovenije je med drugim član C.E.L-a, zelo aktivno pa sodeluje tudi z Deželno zvezo laringektomiranih Rheiland –Pfalz, oziroma posebej z okrajno zvezo Bezirksverain Trier e.V. ter Hrvatsko zajednico laringektomiranih.

 

Slike področnih klubov

Slike področnih klubov

1 slika
239 slik v 8 pod-albumih

Društvo laringektomiranih Slovenije je enovita organizacija, ki šteje okoli 248 polnopravnih članov, poleg njih pa še okrog 100 podpornih članov, ki so večinoma zakonci laringektomiranih ali bližnji sorodniki.Področni klubi (ustavoljenih jih je bilo 6) zajemajo določeno področje, običajno pokrajino, njihova naloga pa naj bi bila še bolj približati delo društva članov.