Mountain ViewDRUŠTVO LARINGEKTOMIRANIH SLOVENIJE - Tudi brez grla je vredno živeti

Arhiv
Izobraževanje
Učenje nadomestnega govora
Učenje nadomestnega govora

Program učenja nadomestnega govora je temeljni program društva in se izvaja praktično od njegove  ustanovitve,  torej že več kot dobrih dvajset let. Program je namenjen učenju različnih tehnik nadomestnega govora, ki ga morajo osvojiti laringektomirani po zaključeni zdravstveni terapiji s ciljem, da ohranijo in na novo vzpostavijo medsebojno komunikacijo.

Program ohranjevanja zdravja
Program ohranjevanja zdravja

Laringektomirani predstavljajo torej segment prebivalstva, ki ga je potrebno informirati o zdravem načinu življenja in jih motivirati za spremembo življenjskega sloga. V teku programa člane društva obveščamo o pomenu telesne aktivnosti za zdrav življenjski slog in jih poskušamo vzpodbujati k redni telesni dejavnosti.

Program psihosocialne rehabilitacije
Program psihosocialne rehabilitacije

Za učinkovito in celovito psihosocialno rehabilitacijo je pomemben  splet permanentnih  aktivnosti na vseh družbenih področjih (socialnem, športno rekreativnem, kulturnem, itd.) zato je pomoč društva, ter njegovih že dobro rehabilitiranih članov, ob sodelovanju ustreznih strokovnjakov,  še kako pomembna.

Srečanja
Srečanja

Dosedanje izkušnje kažejo, da je bila včasih udeležba na izletu ali srečanju odločilna za nadaljnji ugoden potek resocializacije laringektomiranega. S tem programom poskušamo, s pomočjo neposrednega stika predstavnikov društva s prizadetim. 

Občni zbori
Sodelovanje z ostalimi organizacijami
Sodelovanje z ostalimi organizacijami

Društvo laringektomiranih Slovenije tradicionalno sodeluje tudi z nekatermi nevaldnimi in vladnimi  organizacijami kot naprimer z društvom ILCO ljubljana in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije.

Kulturne dejavnosti društva
Gibalne vaje za laringektomirane
Gibalne vaje za laringektomirane

Moč predstavlja osnovno motorično sposobnost, brez katere ni gibanja. Moč je potrebna za temeljno človekovo držo v stoječem ali kateremkoli drugem položaju. Potrebna je za osnovno gibalno dejavnost – hojo in nenazadnje za premagovanje različnih naporov, lahko tudi čisto vsakdanjih.

Mobilne aplikacije
Mednarodno sodelovanje
Mednarodno sodelovanje

Poleg sodelovanja z številnimi slovenskimi organizacijami,  je društvo aktivno tudi na področju mednarodnega sodelovanja.   Društvo laringektomiranih Slovenije je med drugim član C.E.L-a, zelo aktivno pa sodeluje tudi z Deželno zvezo laringektomiranih Rheiland –Pfalz, oziroma posebej z okrajno zvezo Bezirksverain Trier e.V. ter Hrvatsko zajednico laringektomiranih.